Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος,  επέδωσε τους Τελαμώνες Πυροβολικού (ζώνη με θήκη όπου παλιά έμπαιναν τα φυτίλια)  στους νέους Ανθυπολοχαγούς του Όπλου. 

Στην  τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροβολικού στο Μεγάλο Πεύκο, παρών ήταν βέβαια και Διευθυντής της  Διεύθυνσης Πυροβολικού του ΓΕΣ υποστράτηγος Γεώργιος Καμπούρης.