Εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη 64 νέων προέδρων ΝΟΔΕ (Νομαρχιακές Διοικούσες Επιτροπές) πραγματοποιήθηκαν χθες.

Οι 38 εκ των 64, δηλαδή σε ποσοστό 59,37%, είναι νεοεκλεγόμενοι πρόεδροι.

Επίσης, οι 37 εκ των 64 είναι μεταξύ 20 και 50 ετών, ενώ στην πλειοψηφία τους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Παράλληλα μειώθηκαν οι δημοτικές τοπικές οργανώσεις της ΝΔ από 845 που ήταν σε 329 ενώ συγκροτήθηκαν θεματικοί τομείς, οι οποίοι στελεχώθηκαν από εξειδικευμένους ανθρώπους.

Επιπλέον οι επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες ανέδειξαν συνολικά 577 εκπροσώπους τους στις ΝΟΔΕ.