Τροπολογία για την απαγόρευση πλειστηριασμών για ακόμη ένα χρόνο (έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και για την απαγόρευση μεταβίβασης των δανείων και των αλληλόχρεων λογαριασμών σε κερδοσκοπικά funds, κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η τροπολογία υπογράφεται από το σύνολο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών για την παραχώρηση των οδικών αξόνων και τα διόδια.

Την κατάθεση της τροπολογίας προανήγγειλε λίγο νωρίτερα από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου του Ελληνο- Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρας, ο οποίος χαρακτήρισε μάλιστα το θέμα των πλειστηριασμών «βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας.

Ο κ. Τσίπρας προειδοποίησε ότι την ώρα που «η κυβέρνηση παίζει το γνώριμο παιχνιδάκι της δήθεν διαπραγμάτευσης με τη τρόικα» μεγάλο μέρος των «κόκκινων» δανείων περνά σε χέρια κερδοσκόπων.

Για το λόγο αυτό, όπως είπε, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σήμερα στη Βουλή «τροπολογία- ασπίδα προστασίας των πολιτών από τη κερδοσκοπική επίθεση που ετοιμάζουν τα διεθνή κοράκια στη πρώτη κατοικία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η Βουλή δεν πρέπει να αφήσει απροστάτευτους τους αδύναμους πολίτες. Στην κατεύθυνση αυτή, πρόσθεσε, οφείλει σήμερα να τους προστατεύσει από  τοκογλύφους και διεθνή funds που εκμεταλλεύονται και θησαυρίζουν από την καταστροφή ενός λαού.

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τέλος την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει «το κρυφτούλι με τη τρόικα» και επεσήμανε ότι το θέμα των πλειστηριασμών δεν λύνεται «ούτε με συσκέψεις ούτε με λεονταρισμούς».

Ολόκληρη η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ:

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων»

Θέμα:
Παράταση προθεσμίας αναστολής πλειστηριασμών και απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης μεταβίβασης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων

Αιτιολογική Έκθεση

Η μεγάλη οικονομική κρίση η οποία έχει λάβει ανυπολόγιστες διαστάσεις σε βάρος κυρίως των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων, έχει οδηγήσει μεγάλο αριθμό Ελλήνων πολιτών σε πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεών τους, από καταναλωτικά δάνεια που έλαβαν τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η οικονομική επίσης αδυναμία των Τραπεζών και η κεφαλαιουχική ανεπάρκειά τους, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, μετά την άρση της διενέργειας πλειστηριασμών, να πωληθούν τα δάνεια αυτά προς τρίτους, τα λεγόμενα distress fund, έναντι πολύ μικρού ποσοστού της συνολικής οφειλής, υπό μορφή τιτλοποίησης απαιτήσεων και εκχώρησης δικαιωμάτων.

Η εξέλιξη αυτή θα μετατρέψει σε κόλαση τη ζωή χιλιάδων οφειλετών των δανείων αυτών, με την απώλεια της κατοικίας τους, ή οποιαδήποτε άλλη ακίνητη περιουσία κατέχουν, εξαιτίας των αναγκαστικών μέτρων που θα εφαρμόσουν εις βάρος τους οι αγοραστές των δανείων. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ενώ οι οφειλέτες θα κληθούν να εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό του δανείου και τις καθυστερήσεις, το distress fund θα αποκτήσει τα δάνεια αυτά, έναντι ποσοστών που αρχίζουν από 0,5% για τα απολύτως ανασφάλιστα έως 20% για τα ενυπόθηκα δάνεια.

Θα κληθεί έτσι ο απλός πολίτης να πληρώσει μόνο αυτός, την φούσκα των τραπεζικών δανείων, ενώ δεν είναι υπεύθυνος για την αδυναμία εξυπηρέτησής τους και ταυτόχρονα να πληρώσει ως φορολογούμενος ποσό, που φτάνει το 30% του δημόσιου χρέους, το οποίο έχει δοθεί για την ανακεφαλοποίηση στις Τράπεζες.

Η Βουλή δεν επιτρέπεται να αφήσει απροστάτευτους τους αδύναμους πολίτες στην λαίλαπα των οικονομικών δολοφόνων, τοκογλύφων και εκβιαστών των διεθνών funds που εκμεταλλεύονται και θησαυρίζουν από την καταστροφή ενός λαού.

Τέλος είναι κρίσιμη η προστασία των πολιτών ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους από τον κίνδυνο πλειστηριασμού της πρώτης ή κύριας κατοικίας του, με δεδομένη την μείωση του εισοδήματος τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, μείωση που οδηγεί σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους προς τις Τράπεζες.

Άρθρο 1
1. Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (Α' 262) και όπως η Πράξη αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012 (Α' 31), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010(Α' 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014».

Άρθρο 2
1. Απαγορεύεται απολύτως η άμεση ή έμμεση μεταβίβαση των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων και αλληλόχρεων λογαριασμών, που συνήφθησαν μεταξύ ελλήνων πολιτών ή μονίμων κατοίκων Ελλάδος και νομίμως λειτουργούντων στην Ελλάδα τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τρίτους, καθώς και κάθε είδους απαιτήσεων που προκύπτουν εξ αυτών. Απαγορεύεται επίσης η παροχή εγγυήσεων επί των δανείων και αλληλόχρεων λογαριασμών του εδαφίου α' κατά τρόπον ώστε να καταλήγουν σε έμμεση εκχώρησή τους.

2. Τυχόν μεταβιβάσεις και παροχές εγγυήσεων που έλαβαν χώρα μετά τη δημοσίευση του παρόντος είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν γεννούν δικαιώματα υπέρ του τρίτου έναντι του οφειλέτη.

Αθήνα, 03-12-2013».