Τις προτεραιότητες και τις θέσεις της Ελληνικής Προεδρίας σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη συνοπτική την ατζέντα των Συμβουλίων στα οποία θα προεδρεύει η χώρα μας παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης σε συνάντηση που είχε σήμερα με εκπροσώπους του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (AmCham EU) που εδρεύει στις Βρυξέλλες

Ο Γιάννης Μανιάτης τόνισε, ότι είναι απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να φέρουν νέες επενδύσεις στην Ευρώπη, στοχεύοντας παράλληλα στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας θα θέσει στη συζήτηση τους στόχους για το «Πλαίσιο Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή 2030», το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών σε συνάρτηση με την ενεργειακή ασφάλεια και την εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ζητήματα της προστασίας της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας, η «γαλάζια» ανάπτυξη και η θαλάσσια χωροταξία που προσφέρει ευκαιρίες επενδύσεων και απασχόληση, καθώς και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικεντρωθεί στην αειφορία και στο «πρασίνισμα» οριζόντια όλων των δράσεων και των επιμέρους τομέων (αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, βιομηχανία κλπ).