«Η άμεση εκκαθάριση των τριών συνεταιρικών τραπεζών, που δεν καλύπτουν τα εποπτικά κριτήρια που έχουν τεθεί, στη παρούσα φάση και με τις υπάρχουσες συνθήκες θα έχει ως αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο και να πληγεί ο θεσμός των συνεταιριστικών τραπεζών» αναφέρει η ΔΗΜΑΡ σε ανακοίνωσή της. 

Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί νέος χρόνος παράτασης για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ώστε να καλύψουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας με ταυτόχρονη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ως ακολούθως:
· Αύξηση από 2% σε 5% του ορίου συμμετοχής κάθε μέτοχου
· Απεριόριστο ποσοστό συμμετοχής για πιστωτικά ιδρύματα
· Χρήση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων κεφαλαιακής ενίσχυσης (π.χ. προνομιούχα συνεταιριστικά μερίδια) 

Καταλήγοντας στην ανακοίνωση της η ΔΗΜΑΡ τονίζει ότι «στηρίζει σταθερά την υγιή εξυγίανση και ανάπτυξη των συνεταιριστικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των τοπικών οικονομικών κοινωνιών».
 

TAGS