Για την πρόοδο στην εξέλιξη των προσπαθειών που κάνει η Ελλάδα για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, όπως φυσικού αερίου μέσω αγωγών ανάλογων του ΤΑΡ, ενημέρωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, τον πρεσβευτή της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ahmed El Bidewy

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές που διανοίγονται για επενδύσεις που αφορούν στην κατασκευή έργων μεταφοράς και μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομία. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Ανακύκλωση, θέματα για τα οποία ο Αιγύπτιος διπλωμάτης εκδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον για τις μεθόδους και την τεχνολογία που εφαρμόζει η Ελλάδα.