«Τον εμπλουτισμό της "Ευρωπαϊκής Ατζέντας" με θέματα, όπως είναι η εξασφάλιση επαρκών και βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και η ύπαρξη ελάχιστων διχτυών ασφαλείας με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που συνιστούν η δημογραφική γήρανση, η ανεργία, η αδήλωτη εργασία και η φτώχεια, θα επιδιώξει το επόμενο εξάμηνο η ελληνική Προεδρία». 

Μιλώντας σήμερα στη διάσκεψη για την «κοινωνική διάσταση της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ» που διοργανώνει η «Κοινωνική Πλατφόρμα Media Alert», ενόψει της ανάληψης της ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα, τον Ιανουάριο 2014, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ανέφερε επίσης ότι η ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει την προώθηση των πολιτικών ενεργού ένταξης, με έμφαση στις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική καινοτομία. 

«Η Ελλάδα», τόνισε ο κ. Βρούτσης, «έχει ως στόχο να αναδείξει τη θετική, αναπτυξιακή διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει στο επίκεντρο τις κοινές μας αρχές και αξίες, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση ως προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητά της» και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ανεύρεση λύσεων και την επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με την Πρόταση Οδηγίας για την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού και την Πρόταση Οδηγίας για τη βελτίωση την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα ΔΣ εισηγμένων εταιρειών».