Την ανάγκη καλύτερης σύνδεσης του ΕΣΠΑ με τις μεταρρυθμιστικές ανάγκες της χώρας, επεσήμανε η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύη Χριστοφιλοπούλου, ανοίγοντας τις εργασίες της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Η κ. Χριστοφιλοπούλου ανέφερε ότι «κατά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013, δεν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι διαθέσιμοι πόροι, όχι γιατί δεν υπήρξαν μεταρρυθμίσεις στη χώρα, αλλά επειδή δεν συνδέσαμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές με τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος» και προσέθεσε:

«Η μεταρρύθμιση που γίνεται τώρα στη Δημόσια Διοίκηση δεν έχει προηγούμενο. Έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό τα πλάνα στελέχωσης, τα οργανογράμματα και η αξιολόγηση, υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων, και όμως όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα», δεν καταφέραμε να συνδέσουμε επαρκώς τη μεταρρύθμιση με τη χρηματοδότηση».

Επίσης, σημείωσε ότι δόθηκε έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών, ενώ απαρίθμησε σειρά παρεμβάσεων στη Δημόσια Διοίκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως στην απελευθέρωση κονδυλίων για ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις, όπως την ανεργία (105 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας) και τους παιδικούς σταθμούς (65 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, ανέφερε, συστάθηκε η Γενική Γραμματεία συντονισμού της κυβέρνησης, η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως και οι μελέτες αξιολόγησης των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους.

Ακόμη, συμπλήρωσε ότι πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά δράσεις, της οποίες η δημόσια διοίκηση είχε ανάγκη για δεκαετίες, όπως:

- Η ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής διαχείρισης Νοσοκομείων με τη χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος.

- 1.800 προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, στα οποία έχουν συμμετάσχει και καταρτιστεί περίπου 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

- Υποστηρικτικές δράσεις των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης».

- Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής SOS για γυναίκες θύματα βίας καθώς και 4 συμβουλευτικά κέντρα της ΓΓ Ισότητας των Φύλων για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.

- Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών δημοσίων φορέων και οργανισμών.

- Μείωση διοικητικών βαρών σε 13 τομείς πολιτικής.

Η κ. Χριστοφιλοπούλου σημείωσε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε σημαντικές και ώριμες δράσεις, που δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος που τώρα ολοκληρώνεται, να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ανέφερε, επίσης, ότι ο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ξεκινήσει συνεργασία με όλα τα υπουργεία και τους κοινωνικούς φορείς, ώστε μέσα στο πλαίσιο σχεδιασμού και χρηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ, να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα του πολίτη και θα δώσουν ώθηση σε κάθε τομέα της χώρας, μέσω της διοικητικής απλοποίησης.

Τέλος, σημείωσε ότι περισσότερες από 15 Γενικές Γραμματείες υπουργείων έχουν αποστείλει μέχρι στιγμής, τις προτεραιότητες και τα έργα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.