Τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ για θέματα ενέργειας, παρουσίασε στους ομολόγους του ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο του σημερινού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε σε τρεις προθεσμίες-ορόσημα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για την ενέργεια: τον στόχο του 2014 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τον στόχο του 2015, έτος κατά το οποίο κανένα κράτος-μέλος δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, και την αναμενόμενη Διεθνή Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή το 2015.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τις πολιτικές τής ΕΕ με ορίζοντα πέραν του 2020, βάσει της πρότασης της Επιτροπής για το «Πλαίσιο 2030 για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια». Όπως ανέφερε ο κ. Μανιάτης, το πλαίσιο για το 2030 αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου 2014 και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2014.

Άλλη προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας αποτελεί το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου, με στόχο να υιοθετηθεί τον Ιούνιο 2014.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του κόστους της ενέργειας, και ιδιαίτερα του κόστους για τον τελικό οικιακό καταναλωτή και τον ευάλωτο καταναλωτή, ο Γιάννης Μανιάτης ανέφερε ότι η ελληνική Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Εξάλλου, προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας αποτελεί και η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Έμφαση θα δοθεί στη βελτιστοποίηση των ωφελειών της ολοκληρωμένης αγοράς και στη διασύνδεση των κρατών μελών, καθιστώντας την εσωτερική αγορά σημαντική και για τις απομονωμένες περιφερειακές περιοχές της Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τις ενεργειακές υποδομές, ο υπουργός τόνισε ότι στο άτυπο Συμβούλιο του Μαΐου, στην Αθήνα, θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις για τη διαφοροποίηση πηγών και τις ενεργειακές οδούς της ΕΕ, όπως ο Νότιος Διάδρομος και η Ανατολική Μεσόγειος, και θα αναζητηθούν εργαλεία για τη χρηματοδότηση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs).

Εξάλλου, στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014 θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας, και κυρίως η αξία των πολυμερών διεθνών συνεργασιών, όπως είναι η Ενεργειακή Κοινότητα για τη Νοτιανατολική Ευρώπη και η Ένωση για τη Μεσόγειο.

Τέλος, αναφερόμενος στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ο κ. Μανιάτης επισήμανε ότι καθώς οι συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος μπορεί να είναι και διασυνοριακές, η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσής της σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.