«Γερμανία και Ελλάδα έχουμε μια σταθερή και καρποφόρο συνεργασία, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας», δήλωσαν από κοινού ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, και ο υφυπουργός Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, Thomas Rachel, μετά τη σημερινή τους συνάντηση εργασίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν τη χρηματοδότηση 20 διμερών ερευνητικών προγραμμάτων για τα επόμενα δύο χρόνια, προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ με συνδρομή 5 εκατομμυρίων ευρώ από τη γερμανική Κυβέρνηση και 5 εκατομμυρίων ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ.

«Είκοσι ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στην εταιρικότητα και τη συνέργεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, στους τομείς της Ενέργειας, της Υγείας, της Έρευνας, της Τεχνολογίας, της Νανοτεχνολογίας, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών», σημείωσαν οι κ.κ. Αρβανιτόπουλος και Rachel.