Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία με την οποία παρατείνεται για τρία χρόνια, η ισχύς του άρθρου 76Α του αθλητικού νόμου (2725/1999), σχετικά με την αποτίμηση της αξίας των αθλητών στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.

Η τροπολογία επισυνάπτεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για την αδειοδότηση και λειτουργία των χώρων παραστάσεων.