Υπογράφηκε από τη (διυπουργική) Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό

Συγκεκριμένα υπεγράφησαν αφενός η «Έγκριση πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό», η οποία αφορά την αξιολόγηση του προϋφιστάμενου Πλαισίου, και αφετέρου η «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής.

Για το θέμα αυτό ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης.

«Για μας- για το υπουργείο Τουρισμού- το ειδικό χωροταξικό είναι κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής μας για τον τουρισμό», σημείωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη εξερχόμενη της σύσκεψης. 

Παράλληλα τόνισε ότι «περνάμε από ένα μοντέλο μαζικού μονοθεματικού τουρισμού σε έναμοντέλο πολυθεματικού τουρισμού με πολύ περισσότερες ειδικές μορφές και δυνατότητες για Ανάπτυξη σε όλη τη Χώρα. 

«Περνάμε», είπε η υπουργός Τουρισμού, «από ένα μοντέλο μαζικού μονοθεματικού τουρισμού σε ένα μοντέλο πολυθεματικού τουρισμού με πολύ περισσότερες ειδικές μορφές και δυνατότητες για Ανάπτυξη σε όλη τη Χώρα». 

«Το βασικότερο» σημείωσε η υπουργός Τουρισμού είναι ότι «ο χωροταξικός σχεδιασμός μας βοηθάει να έχουμε μια τουριστική Ανάπτυξη με σχεδιασμό, με στρατηγική αλλά κυρίως με όραμα». 

Όπως επεσήμανε η κ. Κεφαλογιάννη, στη συνάντηση με τον κ. Σαμαρά, συζητήθηκαν «η τουριστική ανάπτυξη, οι τουριστικές επενδύσεις και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά με τη συνεργασία του ΥΠΕΚΑ και του υπουργείου Τουρισμού». 

Για τη συνάντηση αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, σημειώνοντας πως το νέο χωροταξικό αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο.

Όπως σημείωσε ο κ. Καλαφάτης, θα κινείται σε τρεις άξονες: «Πρώτον, σεβασμό στο περιβάλλον, δεύτερον, δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης ήπιας μορφής τουριστικών επενδύσεων και, τρίτον, διαμόρφωση ενός σωστά οργανωμένου χώρου». 

Καταλήγοντας, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε: 

«Το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την Ανάπτυξη και δίνει τη δυνατότητα πραγματικά για μια φιλική προς το περιβάλλον οικονομική ανάπτυξη με πολλά οφέλη και για την κοινωνία. Είναι μέρος ενός συνολικού σχεδίου που έχουμε στη χωροταξία για την πρόοδο της χώρας μας για να μη “γερνά” η φύση μας, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον στα σωστά πλαίσια, να το προστατεύσουμε και, βεβαίως, να κάνει στο τέλος η Ελλάδα τις επιλογές που εκείνη θέλει σε σχέση με τις επενδύσεις».