Εδώ και δεκαέξι χρόνια είχε τη νομική δυνατότητα το Ελληνικό Δημόσιο να κατάσχει το 50% των καταθέσεων και του περιεχομένου των θυρίδων τους προληπτικά ή διασφαλιστικά οφειλετών του δημοσίου δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης γιαπισημαίνοντας παράλληλα ότι οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας έχουν προκαλέσει αδικαιολόγητες παρανοήσεις και παρερμηνείες.

Ο υφυπουργός Οικονομικών διευκρίνισε τα παραπάνω μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».

Ο κ. Μαυραγάνης εξήγησε ότι οι διατάξεις αυτές του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποβλέπουν στον εξοπλισμό της φορολογικής διοίκησης με τις απολύτως απαραίτητες εξουσίες, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο φορολογικός έλεγχος και η είσπραξη των φόρων, έχουν προκαλέσει αδικαιολόγητες παρανοήσεις και παρερμηνείες.

«Οι προτεινόμενες διατάξεις στην ουσία απλώς εντάσσουν στον Κώδικα και προσαρμόζουν στα σημερινά δεδομένα προβλέψεις που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες στη νομοθεσία μας. Η απόλυτα αρνητική στάση που φαίνεται να διατυπώνεται από ορισμένες πτέρυγες της Βουλής σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να μην θέσει σε αμφισβήτηση εάν τελικά υπάρχει παντού η πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» τόνισε ο κ. Μαυραγάνης.

Ο υφυπουργός αναφερόμενος στο σχετικό θέμα επεσήμανε ότι η σχετική νομοθεσία υφίσταται ήδη (άρθρου 14 ν. 2523/1997) και απλώς ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ακόμη, ξεκαθάρισε πως η δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να προβαίνει εφόσον διαθέτει εκτελεστό τίτλο, σε συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής, αποκλειστικά και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου, υφίσταται όχι μόνο στο αρχικό κείμενο του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, αλλά και στην ήδη υφιστάμενη διάταξη του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων που αναφέρεται ακριβώς στη λήψη μέτρων για μη ληξιπρόθεσμα χρέη.

«Για ληξιπρόθεσμα χρέη δεν τίθεται, κατά συνέπεια, κατά λογική και νομική αναγκαιότητα, θέμα συντηρητικής κατάσχεσης, καθώς σε αυτή την περίπτωση κινούνται οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης» είπε τέλος ο υφυπουργός.