Για τις 17:00 μετατέθηκε η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστή Χατζηδάκη, με τους επικεφαλής της τρόικας καθώς το πρωινό ραντεβού κατέστη χωρίς αποτέλεσμα.