Συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με θέμα την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας ζητά ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης, με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Βλάχο.

Ο κ. Μανιάτης επισημαίνει την ανάγκη όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να τοποθετηθούν με σαφήνεια στο μείζον εθνικό θέμα που αφορά στις προοπτικές συμμετοχής του ορυκτού πλούτου στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, σημαντικές παράμετροι για την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας είναι, μεταξύ άλλων:

- Η πλήρης ενημέρωση και συζήτηση επί του θέματος με τα πολιτικά κόμματα και τους ενδιαφερόμενους φορείς της χώρας.

- Η επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου μέσω διεθνών διαγωνιστικών διαδικασιών, που διασφαλίζουν διαφάνεια και μεγιστοποίηση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

- Η, με αυστηρούς όρους και σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου, περιβαλλοντική αδειοδότηση των αντίστοιχων έργων και δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεκμηριωμένες απόψεις που εκφράζονται από φορείς και την τοπική κοινωνία.

- Η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται, με παράλληλη ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.