Νέα αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά υπέβαλαν έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Στην αίτησή τους επισημαίνουν ότι το υπουργείο δεν κατέθεσε όλα τα στοιχεία-έγγραφα τα οποία είχε ζητήσει αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ  Θοδωρής Δρίτσας, Νίκος Βούτσης, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου,  Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο  Δημήτρης Παπαδημούλης ζητούν λοιπόν να χορηγηθούν όσα δεν κατατέθηκαν μετά την πρώτη αίτησή τους, ενώ ζητούν στοιχεία που αποτυπώνουν την μετοχική σύνθεση της εταιρείας που σήμερα ελέγχει τα ΕΝΑΕ.

Ολόκληρη η αίτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Με την από 9.12.2013 αίτηση κατάθεσης εγγράφων την οποία καταθέσαμε για την πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής με σειρά στοιχείων και πληροφοριών που συνδέονται με την υπόθεση των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά) και τη συναφή ήδη κατατεθείσα πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αιτηθήκαμε την κατάθεση στοιχείων που αφορούν μεταξύ άλλων:

1. Κάθε πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί από την υπογραφή των συμβάσεων Β12/00 και Β21/02 μέχρι σήμερα, αναφέροντας το ακριβές ποσό, το λόγο πληρωμής, τη σύμβαση την οποία αφορά, τον δικαιούχο της πληρωμής και την ημερομηνία εκταμίευσης του κάθε ποσού.

2. Αντίγραφα για τις ως άνω πληρωμές και παραστατικά είσπραξης από τον δικαιούχο των εντολών. Επιπλέον λεπτομερή στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού και της τράπεζας από την οποία πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές καθώς επίσης και της τράπεζας στην οποία μεταφέρθηκε κάθε ποσό πληρωμής.

Στα έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν από το ΥΠΕΘΑ την 16.12.2013 δεν περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία. Για τον λόγο αυτό ζητούμε να μας χορηγηθούν άμεσα τα παρακάτω έγγραφα:

1. Οι επίσημες κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών από τους οποίους πραγματοποιήθηκε κάθε πληρωμή από την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων μέχρι σήμερα καθώς και οι επίσημες κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συναφείς πληρωμές.

2. Επίσημα φορολογικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι τα ΕΝΑΕ πράγματι εισέπραξαν τα ποσά που προβλέπονταν από τις ως άνω συμβάσεις.

Επίσης,

3. Αντίγραφο της απαντητικής επιστολής του τότε Υπουργού Οικονομικών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στην από 15.12.2011 επιστολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, όπως αυτή μας απεστάλη με το Φ.900α /9881/13677/5.12.2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εφόσον βέβαια υπήρξε τέτοια απαντητική επιστολή.

Τέλος,

4. Με δεδομένα τα στοιχεία που ήδη μας καταθέσατε ζητούμε να μας κατατεθεί κάθε έγγραφο και υπεύθυνη δήλωση που αφορά τη μετοχική σύνθεση της εταιρίας που σήμερα ελέγχει τα ΕΝΑΕ.