Στο πλαίσιο τη μέριμνας προσωπικού, ο Στρατός Ξηράς, με ενέργειες του Γενικού Επιτελείου Στρατού, έκλεισε σύμβαση με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών για χορήγηση έκπτωσης 15% επί της κανονικής τιμής σε όλο το προσωπικό του Στρατού Ξηράς. 

Αυτή η παροχή θα υπάρχει για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς που μετακινείται χωρίς την χρήση κατάστασης επιβίβασης, με την επίδειξη της στρατιωτικής του ταυτότητας.