Για προσπάθεια να συνδεθεί η αποζημίωση που έλαβε από την ABN-AMRO με δημόσιο χρήμα κάνει λόγο ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ  Δημήτρης Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με τη συζήτηση που προκλήθηκε για τη δήλωση πόθεν έσχες. 

Αφού κατηγορεί « συγκεκριμένης πολιτικής απόχρωσης ιστολόγια» τα οποία όπως αναφέρει γράφουν «απολύτως ψευδώς ότι το 2002 εργαζόταν στην Ασπίς Τράπεζα», ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι εργαζόταν αποκλειστικά μέχρι τον Ιανουάριο του 2010  στην ολλανδική τράπεζα ABN-AMRO

Όπως δηλώνει ο κ. Τσουκαλάς, η ABN,  εξαγοράστηκε εξαγοράστηκε από την Royal Bank of Scotland, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε το Δεκέμβρη του 2010.

Παραθέτει εξάλλου και τα συνημμένα στη δήλωση «πόθεν έσχες»  από τα οποία, όπως τονίζει, προκύπτει:

«-Την από 5-1-2011 αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μου λόγω συντ«αξιοδότησης από την εταιρεία «THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.», από την οποία προκύπτει ότι τελευταίος μου εργοδότης ήταν η ιδιωτική αλλοδαπή τραπεζική εταιρεία και ότι η σχέση εργασίας μου έληξε την 31η/12/2010.

-Την από 21-12-2010 Δήλωση Εργοδότη (RBS), από την οποία προκύπτει ότι η σχέση εργασίας μου έληξε την 31η/12/2010.

-Την υπ’ αριθ. 41/2011 Απόδειξη καταβολής αποζημίωσης από την “GENERALI HELLAS Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία”, από την οποία προκύπτει ότι έλαβα το αναγραφόμενο ποσό, που προέρχεται από την καταβολή εισφορών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. DA/504.150 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ της εταιρείας "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V."

-Το υπ’ αριθ. 1699/9-3-2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στο οποίο δημοσιεύτηκε η εξαγορά της ABN-AMRO από την RBS.

-Το ομαδικό ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της ABN-AMRO BANK, από το οποίο προκύπτει ότι το έθεσε σε ισχύ η ίδια η τράπεζα προς όφελος των υπάλληλων της, ο μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται η αποζημίωση, καθώς και η δυνατότητα αντί της ετήσια σύνταξης να ληφθεί ως εφάπαξ ποσό».

Παράλληλα όπως αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς, «συγκεκριμένα έντυπα και ιστολόγια θεώρησαν πρέπον να παραβιάσουν το οικογενειακό μου άσυλο και να αναπαράγουν φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο των τριών νήπιων τέκνων μου».

«Είναι προφανές ότι πέρα από την πολιτική επιχειρείται και η βιολογική μου εξόντωση» υποστηρίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.