Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το νομοσχέδιο για την προστασία δανειοληπτών, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Αύριο η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, το Σάββατο η ψήφιση του στην ολομέλεια. 

Όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς, αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 οι πλειστηριασμοί για την πρώτη κατοικία οφειλετών, εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, το καθαρό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 35.000 ευρώ και η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Προβλέπεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του μηνιαίου εισοδήματός για εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ και 20 % στο υπερβάλλον. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και έμπορους το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 30 % της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Όσον αφορά τους εγγυητές, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η τράπεζα απαγορεύεται να στραφεί εναντίον τους εφόσον ο πρωτοφειλέτης ενταχθεί στη ρύθμιση που τώρα εισάγεται (δηλαδή ο δανειολήπτης θα πρέπει να πληρώνει τα ποσά που ορίζονται παραπάνω). Αν η τράπεζα έχει ήδη στραφεί κατά του εγγυητή τότε και αυτός έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στη ρύθμιση με τα ίδια κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας κλπ.

Παράταση για το μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση

Παρατείνεται εξάλλου ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση και για το 2014.

Στο νομοσχέδιο σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή έχει στόχο τη διατήρηση των τελικών τιμών στην εστίαση και της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον τουριστικό τομέα καθώς και τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής. Όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο «δεδομένου ότι η πιλοτική εφαρμογή του συντελεστή (13%) από την 1.8.2013 δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση των εσόδων του Δημοσίου, προτείνεται η διατήρησή του στο μέλλον».

Έρχεται Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, που παρέχει κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έργων υποδομής, με ευνοϊκούς όρους.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα εισφέρει 350 εκατ. ευρώ στο κεφάλαιο του Ταμείου, από το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί κατ’ αρχήν συμφωνίες με τη γερμανική KfW για επένδυση ύψους έως 100 εκατ. ευρώ και το Ίδρυμα Ωνάση για 30 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει κατ’ αρχήν δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να εξετάσει την υπογραφή αντίστοιχης συμφωνίας και είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με άλλους υποψήφιους επενδυτές, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο θα διοικείται από επαγγελματικό management και προβλέπεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2014.

Ιδρύεται Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Την ίδια ώρα με το νομοσχέδιο συστήνεται το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε αυτό θα μετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Εργασίας. 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το Συμβούλιο θα εισάγει και παρακολουθεί τις απαραίτητες δράσεις για την προώθηση δημιουργίας του μόνιμου μηχανισμού της επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους φυσικών, νομικών προσώπων και  επιχειρήσεων. 

Ραβασάκι από την εφορία πριν την κατάσχεση ακινήτου

Παράλληλα, όπως προανήγγειλε το υπουργείο Οικονομικών, στο νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς πρόκειται να καταθέσει και τροπολογίες που αφορούν αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Με τις προτεινόμενες διατάξεις η προσαρμογή της νομοθεσίας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 1.1.2014. 

Πρόκειται για διατάξεις που σύμφωνα με το υπουργείο θα απλοποιούν σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα τη διαδικασία της βεβαίωσης και της είσπραξης, ενώ θα δίνεται για πρώτη φορά στον οφειλέτη, επί οικειοθελούς συμμόρφωσης, η δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος, μεταξύ περισσοτέρων χρεών του, πιο θα εξοφληθεί, ενώ έως τώρα τη σειρά αυτή καθόριζε η φορολογική αρχή.

Επίσης, θα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αποστολή και την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, προ αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ θα μεταβάλλεται το καθεστώς υπολογισμού των τόκων και των λοιπών διοικητικών κυρώσεων επί εκπροθέσμου καταβολής καθώς και οι όροι και οι περιπτώσεις απαλλαγής από τους τόκους.

Διαβάστε ΕΔΩ την αιτιολογική έκθεση

Διαβάστε ΕΔΩ το νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς

Διαβάστε ΕΔΩ τις τροποποιούμενες​ διατάξεις

TAGS