Κατατέθηκε εκ νέου η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία δίδεται παράταση στην προθεσμία αναστολής πλειστηριασμών μέχρι 31-12-2014, ενώ απαγορεύεται και η άμεση ή έμμεση μεταβίβαση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».