Το νομοσχέδιο για την ενοποίηση και απλοποίηση του δικαίου δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων) θα παρουσιάσουν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Δημήτρης Ράικος.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 μ.μ.