Με την ανάδειξη του Κεντρικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πανελλαδικής ιδρυτικής συνδιάσκεψης της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Η συνδιάσκεψη υιοθέτησε την Ιδρυτική Διακήρυξη της οργάνωσης, καθώς και το Σχέδιο Αρχών και λειτουργίας της. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα για το Κεντρικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ψήφισαν: 504
'Ακυρα: 1
Λευκά: 16 

Ιδρυτική Διακήρυξη - Ανασύνθεση: 231 (32 μέλη στο Κ.Σ.)
Αριστερή Πλατφόρμα: 74 (10 μέλη στο Κ.Σ.)
Κομμουνιστική Τάση: 11 (1 μέλος στο Κ.Σ.)
Αριστερή Κίνηση: 171 (24 μέλη στο Κ.Σ.) 

Η πρώτη σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου.