Γράφει ο Γιάννης Κοκκινίδης

Πολλοί είναι οι δικαιούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που ζητούν να πληροφορηθούν πως θα τους καταβάλλεται  το μέρισμα  μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό.

Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που συγκλήθηκε την 24η Δεκ 2013 αποφασίστηκε: 

Για το 2014 την μετάθεση του χρόνου καταβολής του μερίσματος όπως ο Ν.4093/2013 ορίζει, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγουμένου μήνα, ήτοι προκαταβολικά. Με βάση το παραπάνω, τα μερίσματα του 2014 θα κατατεθούν στους λογαριασμούς μας στις ακόλουθες ημερομηνίες.

· Στις 3 Ιαν 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιαν 2014

 · Στις 30 Ιαν 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Φεβ 2014

 · Στις 27 Φεβ 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Μαρ 2014

 ·  Στις 28 Μαρ 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Απρ 2014

 · Στις 29 Απρ 2014, ημέρα Τρίτη του μηνός Μαϊ 2014

 · Στις 30 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιουν 2014

 · Στις 27 Ιουν 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιουλ 2014

 · Στις 30 Ιουλ 2014, ημέρα Τετάρτη του μηνός Αυγ 2014

 · Στις 29 Αυγ 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Σεπ 2014

 · Στις 29 Σεπ 2014, ημέρα Δευτέρα του μηνός Οκτ 2014

 · Στις 30 Οκτ  2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Νοε 2014

 · Στις 28 Νοε 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Δεκ 2014 και

· Στις 02 Ιαν 2015, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιαν 2015.

Απονομή ΒΟΕΑ

Προεγκρίθηκε η Απονομή ΒΟΕΑ αιτήσεων μηνός Νοε 2013.

Βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ) συγκλήθηκε την 27η Δεκ 2013 και αποφάσισε:

Την καταβολή του βοηθήματος μηνός Ιανουαρίου 2014 την 5η Φεβ 2014 (δεδουλευμένο).