500 εκατομμύρια ευρώ ζητούν οι εργολάβοι από τη κυβέρνηση γιατί θεωρούν ότι από τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στη κατασκευή  5 μεγάλων αυτοκινητόδρομων έχασαν οι τράπεζες και οι ίδιοι επενδύσεις.

500 εκατομμύρια ευρώ ζητούν οι εργολάβοι από τη κυβέρνηση γιατί θεωρούν ότι από τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στη κατασκευή  5 μεγάλων αυτοκινητόδρομων έχασαν οι τράπεζες και οι ίδιοι επενδύσεις. και σύμφωνα με τη ρήτρα που είχαν υπογράψει με την προηγούμενη κυβέρνηση και τον κ. Σουφλιά,  τα έργα δεν έχουν προχωρήσει όσο έπρεπε με βάση τη συμφωνημένη σύμβαση  παραχώρησης και τώρα ζητούν από την κυβέρνηση τα χρήματα ως αποζημίωση από απολεσθέντα κέρδη όπως υποστηρίζουν .
Στο υπουργείο υποδομών έχει σημάνει συναγερμός και όπως λένε αυτοί  που γνωρίζουν  οι απαιτήσεις των μεγελοεργολάβων  έχουν δημιουργήσει με την πολιτική ηγεσία πεδίο αντιπαράθεσης .  Τα έργα κατασκευής , όταν  η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε στην τωρινή βρισκόντουσαν στο επίπεδο του  8%  και τώρα έχει φτάσει στο 54%. Παράλληλα  διαπιστώνεται από το υπουργείο Υποδομών ότι η άνυδρη περίοδος  που περνάει η σχέση τους  με τους εργολάβους οφείλεται και στο γεγονός ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία επί Ν.Δ στο συγκεκριμένο υπουργείο,  είχε τάξη λαγούς με πετραχίλια.  Τα φέσια από τις προφορικές συμβάσεις του κ. Σουφλιά  με τις κατασκευαστικές εταιρείες έφτασαν τα 2 δις ευρώ  και είναι χαρακτηριστικό ότι ο προηγούμενος υπουργός πίεζε τον πρώην υπουργό οικονομικών Γ. Παπαθανασίου  για την εκταμίευση των  χρημάτων για την τήρηση των υποσχέσεων.