«Περισσότερη Ευρώπη», χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η κρίση, αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο οποίος αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης. 

 «Το σχήμα, όπως διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, δεν ανταποκρίνεται πια στις ανάγκες. Παρουσιάζει όλο και περισσότερες δυσλειτουργίες. Η Ένωση βρίσκεται σε 'διαδικασία μετάβασης' χωρίς να έχει ορισθεί το 'προς τα πού'» αναφέρει  σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής ο κ. Σημίτης.

Όπως τονίζει, η αφετηρία του προβλήματος είναι το γεγονός ότι «η ευρωζώνη είναι μια ατελής οικονομική και νομισματική ένωση χωρών-μελών με διαφορετικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. Όταν ιδρύθηκε, δεν υπήρχε σχέδιο οικονομικής διακυβέρνησης που θα αντιμετώπιζε τις ανισότητες μεταξύ του ανεπτυγμένου πυρήνα και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών της περιφέρειας».

Σε αναφορά του για την Ελλάδα, σημειώνει πως «το σενάριο της Ιφιγένειας, η Ελλάδα να θυσιαστεί για να επανέλθει ούριος άνεμος στην ευρωζώνη, παραμένει πιθανό. Ιδίως γιατί το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και δεν πρόκειται να περιορισθεί το 2020 στο 124% του ΑΕΠ, όπως είναι ο στόχος».

Και καταλήγει:

«Το ζητούμενο είναι να καταστεί η Ένωση δύναμη προόδου για τους λαούς της και όχι μηχανισμός διαχείρισης των υστερήσεών τους. Για να γίνει αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εμβαθύνει την ενοποίησή της στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και να επαναπροσδιορίσει το περιεχόμενο της ενοποίησης στη βάση των σημερινών συνθηκών της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Όχι λιγότερη Ευρώπη».