«Κάθε θεσμική αλλαγή που ενισχύει τη διαφάνεια και την ορθολογική διαχείριση του δημοσίου χρήματος στον ευαίσθητο χώρο των αμυντικών προμηθειών είναι ευπρόσδεκτη, εφόσον είναι συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου, σύμφωνα με τις οποίες το ΥΠΕΘΑ επεξεργάζεται και θα παρουσιάσει θεσμικές αλλαγές στο σύστημα προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «αυτό όμως που πρέπει να γίνει πρωτίστως είναι η πλήρης εφαρμογή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας πού ψηφίστηκε το 2011 σε αρμονία προς τη σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία. Είναι αυτονόητο ότι καμία τροποποίηση της νομοθεσίας αυτής δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του ρόλου της Βουλής ή στη μείωση των σχετικών δικαστικών εγγυήσεων, ιδίως στη φάση του προληπτικού ελέγχου».

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει αναφορά στα «κομβικά σημεία της θεσμικής αλλαγής του 2011 πού πρέπει να εφαρμόζεται με απόλυτη αυστηρότητα».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ είναι:

- Η υπαγωγή όλων των διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου και του κυλιόμενου ετήσιου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών στον έλεγχο της Βουλής δια της επιτροπής εξοπλιστικών προγραμμάτων που ιδρύθηκε ήδη από τις αρχές του 2010 με πρωτοβουλία του τότε ΥΕΘΑ Ευάγγελου Βενιζέλου.
- Η θέσπιση αυστηρών κανόνων και διαδικασιών συγκρότησης του προγράμματος εξοπλισμών ώστε αυτό να εξυπηρετεί το αμυντικό δόγμα, αλλά και να είναι συμβατό με τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας.
- Η υπαγωγή όλων των σχετικών συμβάσεων στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνέδριου.
- Η ενοποίηση της αρχικής σύμβασης προμήθειας με την σύμβαση εν συνέχεια υποστήριξης καθώς και με την επιχειρησιακά αναγκαία προμήθεια πυρομαχικών κλπ ώστε να υπάρχει εξαρχής εικόνα του συνολικού πραγματικού κόστους και παρακολούθησή του.
- Η εφαρμογή της αρχής της διακλαδικότητας ώστε να διασφαλίζονται συνέργειες και να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, αλλά και η αξιοποίηση της καλύτερης κάθε φορά τεχνογνωσίας (πχ ελικόπτερα και των τριών κλάδων).
- Η συγκρότηση ενιαίας αρχής προμηθειών στο ΥΠΕΘΑ ώστε να παύσει ο διχασμός μεταξύ ΓΔΑΕ που ήταν αρμόδια για τις αρχικές συμβάσεις και τα γενικά επιτελεία που ήταν αρμόδια για τις συμβάσεις εν συνέχεια υποστήριξης .
- Η επιβολή αυστηρών κανόνων τυχαιότητας και εναλλαγής των αξιωματικών στη συγκρότηση των διάφορων επιτροπών σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας από την σκοπιμότητα της προμήθειας μέχρι την εν συνέχεια υποστήριξη .
- Η κατάργηση των λεγόμενων αντισταθμιστικών ωφελημάτων (ΑΩ) που λειτούργησαν ως μηχανισμός παρανόμων αντίστροφων πληρωμών, καταστρατήγησης της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών και ουσιαστικής αύξησης του κόστους του βασικού προγράμματος
- Η θέσπιση αυστηρών κανόνων δεοντολογίας για τις επαφές πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και υπηρεσιών με τους εκπροσώπους εταιρειών - προμηθευτών και ο απόλυτος αποκλεισμός μεσαζόντων, συμβούλων κοκ .
 
Το ΠΑΣΟΚ κατλήγει επισημαίνοντας ότι «οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν και ειδικούς αυστηρούς περιορισμούς στη δυνατότητα απασχόλησης αποστράτων σε εταιρείες προμηθειών, ΑΩ, αντιπροσώπευσης και παροχής συμβούλων κοκ».