«Η εμπειρία της κρίσης μας προσφέρει τα εργαλεία για να ασκήσουμε τα καθήκοντα της Προεδρίας με μια "φρέσκια ματιά"», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της Κύπρου ο έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας.

«Ακριβώς επειδή έχουμε επίγνωση των πραγματικών επιπτώσεων της κρίσης έχουμε και ένα ισχυρό κίνητρο για την προώθηση και την υλοποίηση πολιτικών που θα μας βγάλουν από αυτήν», επισήμανε.

Ο κ. Κούρκουλας, απαντώντας σε ερωτήσεις για τα ζητήματα της ενέργειας και τον ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου, τόνισε πως η αναβάθμιση της στρατηγικής σημασίας των δύο χωρών είναι γεγονός που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ενεργειακούς αλλά και άλλους οι οποίοι σχετίζονται με την αστάθεια και τη ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο έλληνας υφυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, παρά τη βαθιά οικονομική κρίση, αποτελούν αναντικατάστατους πόλους σταθερότητας.

«Οι συγκεκριμένες εξελίξεις στο σημαντικό θέμα της μεταφοράς ενέργειας θα εξαρτηθούν και από στρατηγικούς παράγοντες, αλλά και από την οικονομική βιωσιμότητα των εναλλακτικών λύσεων», σημείωσε.

Σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και το άνοιγμα νέων κεφαλαίων, ο κ. Κούρκουλας παρέπεμψε στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της υποψήφιας για ένταξη χώρας.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, υπό την απόλυτη προϋπόθεση της εκπλήρωσης όλων των προϋποθέσεων ένταξης και πλήρους σεβασμού της θεσμικής υπόστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο κ. Κούρκουλας.