Εξειδικευμένο τεχνικό επιστημονικό σύμβουλο θα προσλάβει το ΤΑΙΠΕΔ για την ταυτοποίηση, αξιολόγηση, εκτίμηση και έλεγχο του τροχαίου υλικού ιδιοκτησίας του ΟΣΕ που θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το έργο της τεχνικής και οικονομικής αποτίμησης του τροχαίου υλικού είναι απολύτως απαραίτητο για την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο θα μεταβιβαστεί θα καταστεί ο τελικός αποδέκτης που έχει έννομο συμφέρον να το αποτιμήσει προκειμένου να γνωρίζει την ακριβή του κατάσταση όταν περιέλθει στην κυριότητά του δια μεταβιβάσεως από τον ΟΣΕ.

Η μεταβίβαση του τροχαίου υλικού έχει προβλεφθεί με εξουσιοδοτική διάταξη του 2010 και, σύμφωνα με την τροπολογία, το υπουργείο Υποδομών, ως εποπτεύων φορέας του ΟΣΕ, θα αναλάβει την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του με την εν λόγω δαπάνη, η οποία κατά την εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ δεν θα υπερβεί τις 150.000 ευρώ.

Με την ίδια τροπολογία συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής στις οποίες περιλαμβάνεται και η σύναψη συμβάσεων με τρίτους με σκοπό την έκδοση και διάθεση στο κοινό κάθε αποδεικτικού καταβολής κομίστρου. Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση, στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών, ο ΟΑΣΑ έθεσε ως στόχο τη διεύρυνση του τύπου των εισιτηρίων και την επέκταση των σημείων διάθεσής τους. Σήμερα διατίθενται στους πολίτες τα συμβατικά (χάρτινα) εισιτήρια καθώς και οι μηνιαίες και ετήσιες κάρτες. Αυτά διατίθενται μόνο σε περιορισμένα σημεία πώλησης, με αποτέλεσμα ο πολίτης να στερείται άμεσης πρόσβασης στην έκδοση εισιτηρίου ή κάρτας, όταν και όπου αυτός το έχει ανάγκη, αλλά και να υποχρεούται σε πολύωρη αναμονή σε ουρές στα εκδοτήρια των σταθμών των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Εξάλλου, με την ίδια τροπολογία τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και πλέον παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης και στις περιπτώσεις των δημοσίων συμβάσεων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τις οποίες έχει προσκομιστεί πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

Καθορίζεται επίσης ο τρόπος ορισμού Διαιτητή στο Διαιτητικό Δικαστήριο, από δημόσια επιχείρηση που είναι κύριος του έργου ή φορέας κατασκευής στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων, για επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της Σύμβασης.