«Αναλαμβάνουμε την Προεδρία όχι ως χώρα σε κρίση, αλλά ως χώρα σε ανάκαμψη» ανέφερε σε ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους των διεθνών ΜΜΕ, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της έναρξης της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ. 

«Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πραγματική πρόκληση για την Ελλάδα. Τα ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως Προεδρία είναι σύνθετα και απαιτητικά, ιδιαίτερα εάν αναλογιστούμε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνονται τον Απρίλιο. Επομένως, η Προεδρία μας θα είναι, εκ των πραγμάτων, εμπροσθοβαρής» ανέφερε ο υπουργός. 

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά δημοσιονομικής εξυγίανσης και τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης είναι ήδη ορατά. Τα ποσοστά ανεργίας έχουν σταθεροποιηθεί, αν και στο πρόσφατο παρελθόν ανήλθαν σε ανεπίτρεπτα υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες που εφαρμόζουν προγράμματα προσαρμογής. Η ευρύτερη κοινωνική κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Για τον λόγο αυτόν, υπογράμμισε ότι προβάλλει επιτακτική η ανάγκη να επικεντρωθούν οι πολιτικές στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διασφάλιση της σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες. 

«Προϋπόθεση για την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι η ομαλή ροή χρηματοδότησης της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει διανύσει μια μακρά και επίπονη πορεία από το 2009. Χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, κατορθώσαμε να σταθούμε όρθιοι» πρόσθεσε ο υπουργός. 

Ο κ. Στουρνάρας παρουσίασε αναλυτικά, κατά τομείς, τις επιμέρους δράσεις στον τομέα του, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας.

Ειδικότερα, ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

- Εμβάθυνση της ΟΝΕ: Η Ελλάδα, με την ανάληψη της Προεδρίας θα εργαστεί προς την περαιτέρω εμβάθυνση της ΟΝΕ και την ενίσχυση του συντονισμού των εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της σταθερότητας του κοινού νομίσματος και την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της ανάπτυξης. Η ελληνική Προεδρία θα εστιάσει την προσοχή της στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για μια αλληλέγγυα και συνεκτική ευρωζώνη. 

- Τραπεζική Ένωση: Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ρευστότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Ύστερα από την τελική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα ως προς τις Οδηγίες για την Εξυγίανση και Ανάκαμψη των τραπεζών (BRR) και τα Ταμεία Εγγύησης των Καταθέσεων (DGS), η ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει περαιτέρω πρόοδο προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRM). Η ολοκλήρωση του φακέλου του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας. 

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Σε συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης διαχείρισης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από την Ιρλανδία, η ελληνική Προεδρία αναλαμβάνει να διαχειριστεί το τέταρτο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Στόχος είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας και η συστηματική αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων στην EΕ, ιδίως στους τομείς που κατέδειξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο, όπως η παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η συνέχιση του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει φέτος τις ειδικές, ανά χώρα, συστάσεις μετά τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, κάτι που αποτελεί μία επιπλέον πρόκληση για την Προεδρία, καθώς η Ελλάδα θα κληθεί να διαχειριστεί τη διαδικασία μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια. Για τον λόγο αυτόν, η ελληνική Προεδρία προσβλέπει στην εποικοδομητική συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών και θεωρούμε τη συμβολή τους πολύτιμη. 

- Χρηματοδότηση της Οικονομίας: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, αφού αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων, τους αντιστοιχεί το 58% του συνολικού κύκλου εργασιών στην ΕΕ και απασχολούν το 70% των εργαζομένων. Η υγιής ανάπτυξή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και για την προσέλκυση επενδύσεων και παραγωγικών μονάδων. Η ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τις συζητήσεις για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και θα εστιάσει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε ρευστότητα, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα κρίνει ιδιαίτερα σημαντικές μια σειρά από δράσεις, όπως η κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, οι συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η κεφαλαιακή ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ο Κανονισμός για τα Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια, ο οποίος συνδέεται με την χρηματοδότηση έργων υποδομών και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

- Φορολογία: Στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, το έργο του Συμβουλίου δεν θα επηρεαστεί από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνέχιση των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να καταπολεμηθούν φορολογικές πρακτικές που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων και εντείνουν φαινόμενα φοροδιαφυγής και φοροαπάτης και, σε σχέση με τρίτες χώρες, την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την αποφυγή επιζήμιων φορολογικών πρακτικών. Ως Προεδρία, το επόμενο εξάμηνο, θα προωθηθούν όλες οι εκκρεμείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Παράλληλα, η Ελλάδα αναγνωρίζει τη διασύνδεση της ψηφιοποίησης της οικονομίας με τις δράσεις εναντίον της φοροδιαφυγής, της φοροαπάτης και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Η ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει, ως εκ τούτου, τον διάλογο και θα θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την παρακολούθηση των αποφάσεων σχετικά με τις φορολογικές πτυχές της ψηφιακής οικονομίας, στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου. 

- Εποπτεία του Χρηματοοικονομικού Τομέα: Ως προς τα θέματα εποπτείας του χρηματοοικονομικού τομέα, η Προεδρία στοχεύει στην αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η ρευστότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η ελληνική Προεδρία θα συμβάλει στην προώθηση μιας ασφαλέστερης και πιο ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών, η οποία θα επιτρέπει χαμηλότερες χρεώσεις, διαφάνεια και αυξημένες διευκολύνσεις για τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική Προεδρία θα επισπεύσει τις εργασίες με στόχο την υιοθέτηση της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφελούνται περαιτέρω από την ενιαία αγορά. Στον τομέα των κεφαλαιαγορών, η Προεδρία θα δώσει έμφαση στην ολοκλήρωση των εργασιών στις νομοθετικές προτάσεις, για την αναμόρφωση της εποπτείας των κεφαλαιαγορών (Markets in Financial Instruments-MiFID / MiFIR), καθώς και στην προώθηση της πρότασης που αφορά το πλαίσιο χρήσης δεικτών αναφοράς στο χρηματοπιστωτικό πεδίο (benchmarking), με σκοπό την επαρκή προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών. Όσον αφορά στον ασφαλιστικό τομέα, η ελληνική Προεδρία θα εργαστεί για την προώθηση της διαφάνειας, την εποπτεία της ιδιωτικής και επαγγελματικής ασφάλισης και των πρακτικών πώλησης, μέσω της ολοκλήρωσης και της εφαρμογής του σχετικού εποπτικού πλαισίου. 

- Προϋπολογισμός της ΕΕ: Στο πεδίο του Προϋπολογισμού της ΕΕ, η ελληνική Προεδρία, μεταξύ άλλων, σκοπεύει να εστιάσει: 

α. Στη διασφάλιση, με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της ομαλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2014. 

β. Στον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για τον Προϋπολογισμό του 2015, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ρεαλιστικές προβλέψεις ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο διαδοχικών διορθωτικών προϋπολογισμών. 

γ. Στη χορήγηση απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2012. 

δ. Στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. 

ε. Στην περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και μελλοντική αναθεώρηση του συστήματος Ιδίων Πόρων, με στόχο την εξασφάλιση της συνέχειας στην έγκαιρη και ομαλή χρηματοδότηση των πολιτικών της ΕΕ.

- Εκπροσώπηση της Ε.Ε. στους G20: Η ελληνική Προεδρία, στο πλαίσιο του Συμβουλίου ECOFIN, θα εργαστεί για την προετοιμασία των Συνόδων Υπουργών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας G20, που θα πραγματοποιηθούν στο Σίδνεϊ, στις 22 και 23 Φεβρουαρίου, και στην Ουάσινγκτον, στις 11 Απριλίου. Η ελληνική Προεδρία θα συνδράμει στη διατύπωση κοινής θέσης της ΕΕ σε θέματα προτεραιότητας των G20, όπως η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και η φορολογική διαφάνεια.