«Το περιβάλλον στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην ατζέντα της ελληνικής προεδρίας», όπως έκανε γνωστό ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των προτεραιοτήτων για το Περιβάλλον, τόσο στο Κολλέγιο των Επιτρόπων όσο και κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ξένων δημοσιογράφων στο Ζάππειο.

Σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΚΑ, ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στην «πράσινη» ανάπτυξη και στην εξοικονόμηση πόρων, ενώ στόχευση της ελληνικής προεδρίας θα παραμείνει «η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικής οπτικής στις τομεακές πολιτικές», όπως είπε.

Ταυτόχρονα, θα ακολουθηθούν πολιτικές και νομοθεσία που στοχεύουν στην πρόνοια και στο σεβασμό της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως επίσης και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Όσον αφορά τη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, η ελληνική προεδρία φιλοδοξεί να αναλάβει σημαντική δράση στον ανασχεδιασμό της με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014, προκειμένου να περιληφθούν, εκτός της αναπτυξιακής διάστασης, θέματα όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο.

Στο ειδικό μέρος του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής, βασικοί στόχοι της προεδρίας, είναι η επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα της πρότασης που αφορά την αεροπλοΐα, στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και της πρότασης για μεταφορά αποβλήτων.

Επιπλέον, αναμένεται η προώθηση και η ενδελεχής εξέταση των επιμέρους θεμάτων που θα προκύψουν από το πακέτο «Κλίμα-Ενέργεια στο πλαίσιο του 2030» που αφορά σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, θέμα που θα απασχολήσει άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου 2014.

Προσπάθειες εκ μέρους της ελληνικής πλευράς πρόκειται να γίνουν επίσης προκειμένου να προωθηθούν θέματα που αφορούν την πρόταση για τα ξενικά Χωροκατακτητικά Είδη και την πρόταση για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Ναυτιλίας (Κανονισμός MRV).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με τον κ. Μανιάτη, προσπάθεια θα γίνει ώστε να σημειωθεί πρόοδος στις προτάσεις για την επικύρωση της δεύτερης δεσμευτικής περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κιότο και στο πακέτο προτάσεων για την ποιότητα του αέρα, καθώς και την πρόταση για τις πλαστικές σακούλες.

Στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής, την ελληνική προεδρία θα απασχολήσει η περαιτέρω ωρίμανση των θέσεων της ΕΕ επί του θέματος, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα μια παγκόσμια συμφωνία -στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών- στο Παρίσι το 2015, ενώ στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2014 θα διεξαχθεί επίσης συνέδριο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ελληνική προεδρία.

Επιπλέον, ο υπουργός ΠΕΚΑ επεσήμανε τα ζητήματα της συνεισφοράς του Συμβουλίου Περιβάλλοντος που θα συγκληθεί τον Μάρτιο, τα συμπεράσματα του συμβουλίου για την Βιοποικιλότητα (Νότια Κορέα) που θα πρέπει να υιοθετηθούν στο συμβούλιο του Ιουνίου, και το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πορεία μετά το 2015.

Επίσης, αναφέρθηκε και στην προετοιμασία των κοινοτικών θέσεων στην πρώτη ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον τον Ιούνιο του 2014 (Ναϊρόμπι), αλλά και στην προετοιμασία των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων για το σύνολο των διεθνών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων.

Κλείνοντας, ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε στις διεργασίες που θα λάβουν μέρος στις 14-15 Μαΐου 2014, κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου που θα έχει ως βασικό θέμα τη Γαλάζια Ανάπτυξη, όπου θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με ισόρροπη διαχείριση και ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, με μακροπρόθεσμη προσέγγιση όλων των θεμάτων συνύπαρξης του τουρισμού, της ναυτιλίας, της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, της αλιείας, της αξιοποίησης ορυκτών πόρων και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.