Το μεταναστευτικό ζήτημα έθεσε στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον τομέα της Ασφάλειας, της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια παρουσίασης στο Ζάππειο.

Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι η ελληνική προεδρία θα επικεντρώσει όλες τις προσπάθειες της στην εξέταση όλων των παραμέτρων της μεταναστευτικής πολιτικής με διττό στόχο. 

«Αφενός μεν να μετριάσει τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης σε σχέση με την οικονομική κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα των Κρατών Μελών, αλλά και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να διευκολύνει την νόμιμη μετανάστευση με κριτήριο τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Μεταξύ των προτεραιοτήτων μας είναι και η αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων. Σε αυτό το πλαίσιο θα εργαστούμε, για να προωθήσουμε σημαντικά θέματα όπως την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν εξαιτίας των παράνομων μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση των προσπαθειών για μία αποτελεσματική κοινή ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών», δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Στόχος του υπουργείου για το επόμενο εξάμηνο θα αποτελέσει παράλληλα η επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης, ενώ όπως είπε ο κ. Δένδιας η ελληνική προεδρία θα προωθήσει επίσης την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινού Συστήματος Ασύλου.

Ο υπουργός επεσήμανε ακόμη την ανάγκη στενής συνεργασίας με τρίτες χώρες σε θέματα όπως το άσυλο, η επανεισδοχή, η διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών, νόμιμη μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων και οι συμφωνίες διευκόλυνσης των θεωρήσεων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης υπογράμμισε ότι «ίσως έχει έρθει ο καιρός, από μια συμπαράταξη εταίρων να προωθηθούμε προς τη δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής οικογένειας».