Στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής διαχείρισης της μετανάστευσης, αναφέρθηκε ο Γιάννης Μιχελάκης, παρουσιάζοντας τις  προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σε ανταποκριτές ξένου τύπου στο Ζάππειο.

Όπως είπε ο κ. Μιχελάκης πολλά κράτη – μέλη της Ε.Ε.  βιώνουν δραματική οικονομική κρίση , μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,  η οποία δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο οικονομικό, κοινωνικό,  αλλά και πολιτικό περιβάλλον και «απειλεί πλέον την κοινωνική συνοχή σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες».

Στο σημείο αυτό έδωσε έμφαση στα  κράτη-μέλη, που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και συγκεκριμένα σε αυτά του ευρωπαϊκού νότου που όπως τόνισε δέχονται καθημερινά ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών.

Γι΄ αυτό, όπως επεσήμανε ο κ. Μιχελάκης, το υπουργείο Εσωτερικών στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση της τρέχουσας νομοθετικής δραστηριότητας της Ε.Ε στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, και θα εργαστεί εντατικά με στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης.

Παράλληλα, συνέχισε,  θα προωθήσει τις συζητήσεις και θα αναζητήσει συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και άμισθη άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την εσωτερική άμισθη βοήθεια.

Σε ότι αφορά τις επιδιώξεις της Ελληνικής Προεδρίας σε σχέση με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα Εσωτερικών Υποθέσεων για την περίοδο που θα διαδεχθεί το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στις τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

-Οι πολιτικές της Ένωσης στη νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να διασυνδέουν άμεσα τις πολιτικές μετανάστευσης με τις ανάγκες των αγορών εργασίας των κρατών μελών.

-Οι πολιτικές ένταξης θα πρέπει να στοχεύουν στην ουσιαστική ενσωμάτωση των μεταναστών, στο πλαίσιο πάντα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

-Η αρχή της «αλληλεγγύης» να μετουσιωθεί σε σταθερούς και μόνιμους μηχανισμούς εφαρμογής. Στόχος θα πρέπει να είναι η σταδιακή διασφάλιση ενός μηχανισμού δίκαιης κατανομής των βαρών για τα κράτη μέλη που υφίστανται αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις.

​-Η συνεργασία της ΕΕ και των κρατών-μελών με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών θα πρέπει να περάσει σε μια επόμενη φάση. Σε μια φάση όπου ο βαθμός συνεργασίας των χωρών αυτών θα αποτελεί βασικό στοιχείο για την ενίσχυση των ευρύτερων σχέσεών τους με την Ένωση.