Τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας υπογράμμισε ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, κατά την ομιλία του στην εναρκτήρια εκδήλωση του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

«Η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Μέσα από την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού, δηλαδή κρατώντας τους ερευνητές στη χώρα μας και προσελκύοντας νέους, με στόχο την ‘Ελλάδα της Καινοτομίας’ για το 2020», τόνισε ο κ. Αρβανιτόπουλος.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», σημείωσε ότι είναι ένα από τα εργαλεία της Έ.Ε., το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην καταπολέμηση της κρίσης μέσω της ανάπτυξης της «Οικονομίας της Γνώσης» και στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ένωσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την καθιέρωσή της στις πρώτες θέσεις μεταξύ των παγκόσμιων «παικτών» σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στην ελληνική προεδρία, οι προτεραιότητες της οποίας, όπως είπε, θα συνδράμουν στην επίλυση σημαντικών για την Ένωση θεμάτων, ενώ στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας θα ενισχύσουν μεταξύ άλλων την εξωστρέφεια και θα συντελέσουν στην ανάδειξη της Αριστείας.

«Η ενίσχυση της συμμετοχής και της ενσωμάτωσης των ελληνικών φορέων στον Ευρωπαϊκό περιβάλλον, μέσω του ''Ορίζοντα 2020'', με έργα έρευνας τους επιτρέπει να συμβάλουν στην επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων. Παράλληλα, επιφέρει άμεσα οφέλη, όπως την παραγωγή νέας γνώσης και καινοτόμων αποτελεσμάτων, προσδοκώντας σε ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας με ταυτόχρονη διασφάλιση της απασχόλησης και παραμονής των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, καθώς και με την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού όλων των περιφερειών της», συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας ο κ. Αρβανιτόπουλος τόνισε ότι με τις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε το υπουργείο τους τελευταίους 17 μήνες τέθηκαν οι βάσεις για την ολική αναδιάταξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος. «Γιατί η Μεταμνημονιακή Ελλάδα κτίζεται μέσα από την αναγέννηση της Παιδείας, και η Παιδεία οδηγεί, στηρίζει και προεξοφλεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφού στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι ο πραγματικός πλούτος της χώρας, δηλαδή οι άνθρωποί της».

«Προχωράμε τις επόμενες ημέρες στην κατάθεση του νομοσχεδίου, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία με τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων και ευέλικτων δομών στον εθνικό ερευνητικό ιστό, που ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα», κατέληξε.