Να παραιτηθεί άμεσα από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου του ΤΧΣ καλεί την Αναστασία Σακελλαρίου η Δράση.

«Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα για τις επισφαλείς χρηματοδοτήσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κατηγορίες για «απιστία τελεσθείσα από κοινού κατ' εξακολούθηση και μη, εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ» απευθύνονται, πέραν των άλλων διοικούντων το ΤΤ, και κατά της κας Αναστασίας Σακελλαρίου, τότε υψηλόβαθμου στελέχους πιστωτικών κινδύνων του Τ.Τ., η οποία σήμερα είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Δράσης. 

Στο πλαίσιο αυτο προστίθεται «με δεδομένο ότι το κρατικό ΤΧΣ είναι στην πραγματικότητα ο συλλογικός ιδιοκτήτης όλων των Ελληνικών τραπεζών, προκύπτει σοβαρό θέμα. 

Δεν μπορεί ο επικεφαλής ενός τέτοιου στρατηγικού και ευαίσθητου για την Ελληνική οικονομία ιδρύματος να βαρύνεται με οποιεσδήποτε κατηγορίες για απιστία». 

«Η Δράση χωρίς να προδικάζει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, θεωρεί αυτονόητη την άμεση παραίτηση της κας Σακελλαρίου από την θέση την οποία κατέχει» καταλήγει η ανακοίνωση.

TAGS