Νέα διαδικασία θα εφαρμόζει πλέον η Στρατολογία, η οποία πλέον θα είναι ηλεκτρονική.

Συγκεκριμένα, τα δελτία απογραφής θα κατατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο. Η αρχή θα γίνει με τους στρατευσίμους κλάσης 2017 (δηλ. γεννηθέντες το έτος 1996) από σήμερα έως και 31 Μαρτίου 2014.

Οι γεννηθέντες το έτος 1996 υποχρεούνται να προσέλθουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.stratologia.gr

 

Γ.Κοκ.