Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα δεξιοτήτων στην Ευρώπη και να καλυφθεί το χάσμα που χωρίζει την παρεχόμενη εκπαίδευση από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόνισαν ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, Ανδρούλλα Βασιλείου, κατά τον χαιρετισμό τους στην εναρκτήρια εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

Το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα ύψους 15 δισ. ευρώ και καλύπτει την επόμενη επταετία. Στόχος του είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος σημείωσε ότι το πρόγραμμα θα αποτελέσει βασικό μέσο για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ατόμου, την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας στα κράτη- μέλη της ΕΕ, αλλά και την κάλυψη των αναγκών σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.

«Είναι απαραίτητο να συνδεθούν τα τρία μέρη της γνώσης -εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία- και αυτό απαιτεί συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο» υπογράμμισε ο κ. Αρβανιτόπουλος για να επισημάνει ότι οι χώρες που διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα μαθητείας σημειώνουν πολύ χαμηλότερη ανεργία νέων και παράλληλα υψηλότερα επίπεδα εκπαιδευτικής συμμετοχής.

Ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνουν στην εκπαίδευση τον τελευταίο ενάμιση χρόνο (μεταξύ των οποίων η αναδιάταξη του πανεπιστημιακού χάρτη, η εισαγωγή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και ο νόμος για το Νέο Λύκειο) και πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο το Εrasmus+ θα αποτελέσει βασικό μέσο για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

«Η χρήση αυτού του μέσου καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και αρνητικών επιπτώσεων στις αγορές εργασίας» τόνισε ο κ. Αρβανιτόπουλος.

Στις δύο πολύ σημαντικές καινοτομίες του Erasmus+ αναφέρθηκε, η κ. Βασιλείου. Η μία είναι η εισαγωγή ενός μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η δεύτερη είναι η διεύρυνση του προγράμματος εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, γεγονός που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους φοιτητές να φοιτήσουν για ένα εξάμηνο σε πανεπιστήμια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστοίχως στους μη Ευρωπαίους φοιτητές να φοιτήσουν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

«Συμβαίνει το εξής παράδοξο» σημείωσε η επίτροπος. «Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη επειδή οι εργοδότες αδυνατούν να βρουν εργαζομένους με τις δεξιότητες που απαιτούνται. Αυτό είναι ένα κενό που πρέπει οπωσδήποτε να καλύψουμε» πρόσθεσε.

Από το προηγούμενο πρόγραμμα Erasmus ωφελήθηκαν 47.000 Έλληνες φοιτητές, ενώ στα ελληνικά πανεπιστήμια φοίτησαν χάρις στο πρόγραμμα 25.000 φοιτητές από τις υπόλοιπες χώρες- μέλη της ΕΕ.