Σε συνάντηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (22/1), στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Προεδρίας, θα συμμετάσχει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται βρεθεί η «αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης» και θα συζητηθούν δύο θεματικές ενότητες:
α) η Κοινωνική Διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και
β) θέματα απασχόλησης στη βάση της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (Annual Growth Survey) συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων. 

Την Πέμπτη (23/1), ο υπουργός Εργασίας θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Συνοχής στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες.