Δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου για το νέο Κανονισμό Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, διεξάγει η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις και τις απόψεις τους μέχρι την 16η Μαΐου 2011.

Παράλληλα, τους προσκαλεί να παραστούν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την 7η Απριλίου 2011 και ώρα 10:00 στις εγκαταστάσεις της Αρχής (Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί του κειμένου και την παροχή διευκρινήσεων.

Όπως ανακοινώθηκε, οι απαντήσεις θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως (εταιρεία, φυσικό πρόσωπο, στοιχεία επικοινωνίας) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία για διευκρινίσεις.

Το προσχέδιο του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών που τίθεται σε διαβούλευση είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΑΔΑΕ.