Τις συναφείς προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ θα παρουσιάσει αύριο Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αρμόδιος για τα οπτικοακουστικά θέματα, Σίμος Κεδίκογλου στην Επιτροπή CULT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μεταξύ άλλων, η ελληνική Προεδρία θα εργαστεί επί της υιοθέτησης νέας Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εκ μέρους της Ένωσης, της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται, ή συνίστανται, σε πρόσβαση υπό όρους» του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης θα ασχοληθεί με τα αποτελέσματα τριών Ευρωπαϊκών Διαβουλεύσεων σχετικά με: α) την προώθηση της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, β) την προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (Connected TV): οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία και αξίες γ) την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης και πολυφωνίας στα ΜΜΕ.

Παράλληλα, προωθείται η διοργάνωση στις 14-15 Απριλίου 2014 στην Αθήνα, διάσκεψης με θέμα την «προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή», στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών, των δημοσίων διοικήσεων των ευρωπαϊκών κρατών, των ρυθμιστικών αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ενδιαφερομένων φορέων της αγοράς.

Το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας-Νεολαίας, Πολιτισμού και Οπτικοακουστικών και Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Μαΐου 2014 στις Βρυξέλλες, ενώ το Συμβούλιο των αρμοδίων για θέματα Πολιτισμού (και Οπτικοακουστικών) Υπουργών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014.