Τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας στα θέματα της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών, παρουσίασε σήμερα στην επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλιτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είχε επίσης συνάντηση με τον Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα Ανταγωνιστικότητας, Χοακίν Αλμούνια.
 
Στο επίκεντρο της συνάντησης του Μ. Βαρβιτσιώτη με τον Ισπανό Επίτροπο, βρέθηκε η έγκριση της συμφωνίας του Φιλικού Διακανονισμού ΟΛΠ- COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία προβλέπει επενδύσεις από την κινέζικη εταιρεία στον προβλήτα 3. Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι η συμφωνία είναι αναγκαία, καθώς προβλέπει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εισροή εσόδων και τον διπλασιασμό των δυνατοτήτων του Πειραιά.
 
Από την πλευρά του, ο Χ. Αλμούνια εμφανίστηκε θετικός ως προς τη συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι είναι νομικά σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και δεν υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις. Ο Ισπανός Επίτροπος σημείωσε, επίσης, ότι αναμένει την εισήγηση του Επιτρόπου, αρμόδιου για θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Μισέλ Μπαρνιέ.
 
Εξάλλου, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Μ. Βαρβιτσιώτης δήλωσε: «Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κάτω από πραγματικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες για τον ελληνικό λαό, όμως την αντιμετωπίζει ως μία μεγάλη ευκαιρία για να φέρει ορατά αποτελέσματα σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σήμερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες».
 
Ο υπουργός Ναυτιλίας έδωσε έμφαση στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο περιβάλλον, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος δίνει μεγάλη σημασία στη θάλασσα ως πυλώνα της ελληνικής ναυτιλίας. «Η θάλασσα είναι κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας, ενώ και για την Ευρώπη η ελληνική ναυτιλία υπό την ελληνική σημαία είναι κρίσιμο μέγεθος, αφού αποτελεί τη δεύτερη δύναμη της Ευρώπης σε δυναμικότητα. Για εμάς, λοιπόν, αποτελεί στοίχημα η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας» υπογράμμισε.
 
Συνεχίζοντας, ο Μ. Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Παράλληλα, στάθηκε στη λιμενική πολιτική της Ευρώπης και την ανάδειξη των λιμανιών της ως πυλώνες ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία και τη διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα παράνομης μετανάστευσης και σε πολιτικές προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. «Η θάλασσα και η ναυτιλία δίνουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και για εμάς και υπό τις συνθήκες που βιώνει η δική μου η χώρα είναι ζωτικό να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης, ώστε έως το 2020 να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους της Ευρώπης» τόνισε.
 
Τέλος, σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η ελληνική Προεδρία στην ΕΕ, ο Μ. Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στην Οδηγία για τον Θαλάσσιο Εξοπλισμό, τον Κανονισμό για την πολυετή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και την Οδηγία για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, σημειώνοντας ότι η ελληνική Προεδρία θα εξετάσει σε βάθος την πρόταση κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.