Κατατέθηκε στη Βουλή, από τους συναρμόδιους υπουργούς, η τροπολογία για τα ΕΑΣ η οποία περιέχει την εξυγίανση της εταιρίας, σύμφωνα με τα όσα είχαν αποφασισθεί και είχαν ανακοινωθεί πριν από λίγο καιρό. Η τροπολογία αυτή θα περιλαμβάνεται στο νέο νόμο για τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με αυτή την τροπολογία τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα θα διασπασθούν σε δύο νέες ανώνυμες εταιρείες . Μία εκ των δύο καθορίζεται να παράγει και να εμπορεύεται πολεμικό υλικό ενώ η άλλη θα διατηρήσει τις μη αμυντικές μονάδες των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων οι οποίες και θα πωληθούν.

Ορίζεται επίσης, μεταξύ, ότι θα υπάρξει επιχορήγηση 35 εκ. ευρώ από το Δημόσιο και κεφαλαιοποίηση των έως τώρα χρεών που είχαν τα ΕΑΣ.

Παρέχεται επίσης , σύμφωνα με την τροπολογία, η δυνατότητα υπαγωγής των δύο νέων εταιρειών στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων (άρθρο 14Α του Ν.3429/2005), ανεξαρτήτως συνδρομής των προβλεπομένων προϋποθέσεων.

Πριν την ολοκλήρωση της διάσπασης, τα ΕΑΣ μπορούν να επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του εποπτεύοντος υπουργείου, για την αμιγώς στρατιωτική παραγωγή και εμπορική δραστηριότητα τους. Μετά τη διάσπαση, το ποσό της επιχορήγησης μεταφέρεται συνολικά στη νέα εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων.