Τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας σχετικά με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, παρουσίασε χθες στην Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την Παιδεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος.

«Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για μια κοινή στρατηγική της Ευρώπης στα θέματα του πολιτισμού, που θα αφομοιώνει δημιουργικά την ιστορία, τις γλώσσες και τις παραδόσεις των λαών που απαρτίζουν σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και οικοδομούν τον κοινό μας ευρωπαϊκό πολιτισμό». Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνθηκε προς τα μέλη της Επιτροπής για τον πολιτισμό και την παιδεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cult), εκθέτοντας τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας αναφορικά με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Τονίζοντας, ότι «η Προεδρία επιθυμεί να συνεχιστεί ο διάλογος για τον σημαίνοντα ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων», ο Π. Παναγιωτόπουλος ανήγγειλε, ότι ακολουθεί στην Αθήνα, στις 17 Ιουνίου, Άτυπη Συνάντηση υψηλών αξιωματούχων των υπουργείων Πολιτισμού και Εξωτερικών, αρμοδίων για τις εξωτερικές πολιτιστικές σχέσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

Στη Συνάντηση, που θα γίνει στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, θα δοθεί έμφαση στον διαπολιτισμικό διάλογο, τις αμοιβαίες πολιτιστικές ανταλλαγές και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας.

Σε σχέση με το Πρόγραμμα Εργασίας 2011-2014 για τον πολιτισμό, πρόσθεσε ο υπουργός, «η Προεδρία θα ενθαρρύνει τον διάλογο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, όπως επίσης και την προετοιμασία των θεματικών προτεραιοτήτων για το νέο πρόγραμμα. Θα αναλάβουμε, επίσης, τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την αναδιατύπωση της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών από έδαφος κράτους- μέλους».

Επίσης, η ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να υιοθετηθεί η απόφαση για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της περιόδου 2020-2033.

Αναφερόμενος τέλος, στον τομέα του αθλητισμού, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε, ότι «η ελληνική Προεδρία έχει την ευθύνη προετοιμασίας και υιοθέτησης του νέου Προγράμματος Εργασίας για τον Αθλητισμό για τα έτη 2014-2017. Πρέπει να επιτύχουμε τη συμφωνία των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το εν λόγω πρόγραμμα την 21η Μαΐου 2014, κατά το Συμβούλιο των υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι προτεραιότητες του προγράμματος αφορούν στη σχέση αθλητισμού και κοινωνίας, την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, καθώς και την ακεραιότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση του αθλητισμού. Εδώ εντάσσονται και η χειραγώγηση των αθλητικών αποτελεσμάτων και ο αγώνας αντιντόπινγκ».