Στην ενεργό υπηρεσία θέτει το ΓΕΣ τα Κέντρα «Έρευνας Νοσημάτων», που στην ουσία πρόκειται για κινητά ακτινογραφικά μηχανήματα (εποχούμενα). 

Μέχρι τώρα ήταν σταθμευμένα και δεν τα λειτουργούσε το ΓΕΣ καθώς ο σχεδιασμός προέβλεπε να ενεργοποιούνταν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Με την χρήση των κινητών αυτών Κέντρων θα υπάρξει  σημαντική εξοικονόμηση πόρων και χρήματος , καθόσον δεν θα απαιτείται πλέον η μεταφορά στρατιωτών στα διάφορα αρμόδια στρατιωτικά νοσοκομεία για την λήψη ακτινογραφιών θώρακος , τις οποίες όφειλαν να προσκομίζουν κατά την κατάταξη στα κέντρα εκπαίδευσης. 

Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα ήταν έως τώρα έντονο τις πρώτες ημέρες κατατάξεως των νεοσύλλεκτων καθώς οι κινήσεις των νεοσύλλεκτων  προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία εμφάνιζαν μεγάλη αύξηση, επιβαρύνοντας 
το έργο των συγκεκριμένων κλινικών. 

Οι δύο αυτές κινητές μονάδες έφυγαν  από την Ξάνθη προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες,  στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (Λαμία), Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα) και Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων(Αυλώνα),  στο Κέντρο  Εκπαίδευης Μηχανικού (Ναύπλιο), Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (Σπάρτη), 9ο ΣΠ (Καλαμάτα) και 2/39 ΣΠ (Μεσολόγγι). 

Τα Κινητά ακτινολογικά , παραλήφθηκαν το 1991 και επανδρώνονται από 2 άτομα.

Γ.Κοκ.

TAGS