Το Πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, στους τομείς των αρμοδιοτήτων του, παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Απευθυνόμενος στους Ευρωβουλευτές, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η άσκηση της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, για πέμπτη φορά από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, συμπίπτει με μια μεταβατική και κρίσιμη καμπή στην Ευρώπη, που προσπαθεί να βρει το βηματισμό της ανάμεσα στην ανάπτυξη, στη δημοσιονομική ισορροπία και στην κατοχύρωση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή ιδέα.

Σε ότι αφορά ειδικά στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, ο Α. Τσαυτάρης επεσήμανε ότι αποτελούν τον πρωτογενή πλούτο της Ευρώπης, πυλώνα ανάπτυξης και απασχόλησης, τομέα που εξασφαλίζει την ποιότητα της διατροφής, που σέβεται τους φυσικούς πόρους και την κοινωνία. Έναν τομέα, που με τους παραγωγικούς κανόνες που ακολουθεί, εξασφαλίζει την παγκόσμια εκτίμηση των ευρωπαϊκών προϊόντων και την παγκόσμια διάκριση της ΕΕ στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων. Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο και σε πολλές παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες συχνά δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

Ειδικότερα για τη γεωργία, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι «πρέπει ταυτόχρονα να επανεκτιμήσουμε ορισμένα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες βελτιώσεις. Να ενισχύσουμε τη θέση των γεωργών και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην εμπορική διαδικασία. Να τους φέρουμε πιο κοντά στον καταναλωτή. Να κάνουμε τη γεωργία πιο αποδοτική για τους γεωργούς, πιο φιλική για το περιβάλλον και την κοινωνία και πιο αξιόπιστη για τους καταναλωτές. Να αξιοποιήσουμε την ποικιλομορφία, που αποτελεί γνώρισμα και συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ποιοτικά, αναγνωρίσιμα και ασφαλή προϊόντα, που έχουν παραχθεί με τα αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα και με την φροντίδα της οικογενειακής εκμετάλλευσης».

Στον τομέα των φρούτων και λαχανικών, που είναι σημαντικός, όχι μόνο για την οικονομία της ΕΕ, αλλά και για την υγιεινή διατροφή, όπως είπε ο Α. Τσαυτάρης, χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις σε μέτρα, όπως η λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών.

Ο γαλακτοκομικός τομέας, που είναι επίσης σημαντικός για την οικονομία και την απασχόληση, θα απασχολήσει την Ελληνική Προεδρία, που θα συζητήσει στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και τις προοπτικές, μετά την προβλεπόμενη λήξη των ποσοστώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις περιοχές, όπου οι συνθήκες για την παραγωγή είναι δυσχερέστερες.

Το Συμβούλιο θα εργασθεί πάνω στην πρόταση της Επιτροπής για τα σχολικά προγράμματα διανομής γεωργικών προϊόντων στους μαθητές, ένα μέτρο που, πέρα από τις κοινωνικές του διαστάσεις, καλλιεργεί καλές διατροφικές συνήθειες και φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στην παραγωγική διαδικασία.

Η ελληνική Προεδρία είναι έτοιμη να ασχοληθεί με την πρόταση που θα παρουσιάσει το Μάρτιο η Επιτροπή για τη βιολογική γεωργία.

Στον τομέα της Αλιείας, όπου έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή αλιευτική πολιτική και την κοινή οργάνωση των αγορών των αλιευτικών προϊόντων, στόχος της ελληνικής Προεδρίας είναι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, επιτυγχάνοντας το ταχύτερο δυνατόν πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, πριν τη διακοπή των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των μέτρων του τομέα.

Καταλήγοντας, ο υπουργός και Πρόεδρος του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ Αθανάσιος Τσαυτάρης για το εξάμηνο που διανύουμε, επεσήμανε ότι «στη συγκυρία των Ευρωεκλογών, μια διαδικασία ιερή, που υποδηλώνει και σηματοδοτεί τη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί για μας πρόκληση να εργασθούμε με ρεαλισμό και με την πεποίθηση για ένα καλό αποτέλεσμα. Βασιζόμαστε για το σκοπό αυτό στην ενεργό και αποτελεσματική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον συν-νομοθέτη του Συμβουλίου, που είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους στόχους μας και να βρούμε λύσεις στα σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε».