Σειρά επαφών με ευρωπαίους ομολόγους του είχε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης στη διάρκεια του διήμερου Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κατά τη διήμερη συνεδρίαση, οι Υπουργοί των Κρατών Μελών είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα του τομέα ΔΕΥ που συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Μία από τις προτεραιότητες αυτές είναι η διαμόρφωση των μελλοντικών στρατηγικών κατευθύνσεων του τομέα ΔΕΥ.   

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη νόμιμη μετανάστευση πολιτών τρίτων χωρών προς την ΕΕ και την ένταξή τους στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής, η Προεδρία προσδιορίζει ως προκλήσεις για το μέλλον τις εξής:
- την ανάπτυξη πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εθνικών αγορών εργασίας των Κρατών Μελών και
- την υιοθέτηση πολιτικών για την ενίσχυση της συνοχής των κοινωνιών των Κρατών Μελών και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.  

Επιπλέον, η Προεδρία επιθυμεί να αναδείξει δύο κύριες προκλήσεις που τίθενται κατά τη διαμόρφωση της συνολικής μελλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου: 
- την προώθηση και εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών και 
- την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών. 

Η Προεδρία μελετά ήδη τις απόψεις των κρατών μελών για τα ανωτέρω θέματα και ευελπιστεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μελλοντικών στρατηγικών κατευθύνσεων του τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων, που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και θα απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στο περιθώριο του συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης είχε σημαντικές επαφές με ομολόγους του. 

Η διμερής συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας Dr. Thomas De Maiziere πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. 

Εκτός από την περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών για την ανάπτυξη Δήμων και Περιφερειών στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης συζητήθηκε και η οδηγία ICT που προωθείται κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας και αφορά στους όρους μετακίνησης εξειδικευμένων εργαζομένων από όλον τον κόσμο στις χώρες της ζώνης Σένγκεν. 

Νωρίτερα ο Υπ. Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης είχε τριμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου κ. Σωκράτη Χάσικο και τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας κ. Filippo Bubbico. 

Ο κ. Μιχελάκης συζήτησε με τους δύο Υπουργούς τη δημιουργία ενός πλαισίου διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ της  Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιταλίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών τόσο την ανάπτυξη όσο και την περαιτέρω ενίσχυση των προνοιακών δράσεων των τριών αυτών χωρών.  

Ακολούθησαν συναντήσεις με τον Πολωνό Υπουργό Εσωτερικών κ. Piotr Stachanczyk  και την Υπουργό Εσωτερικών της Δανίας κα. Karen Haekkerup

Κοινό θέμα συζήτησης η οδηγία ICT. Ωστόσο με την Υπουργό Εσωτερικών της Δανίας συζητήθηκαν επιπλέον τα ενταξιακά προγράμματα για τους νόμιμους μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς και αναλύθηκε η εφαρμογή τους σε Ελλάδα και Δανία.