Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών επικοινωνίας του κοινού με τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, που εδρεύουν στην Αττική, αναβαθμίζεται η οργανωμένη τηλεφωνική εξυπηρέτησή του με την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Υποστήριξης Στρατολογικών Υπηρεσιών Αττικής (ΥΤΥΣΥΑ). 

Η εν λόγω Υπηρεσία, η οποία ξεκινά τη λειτουργία της, την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 

  • πληροφορίες επί θεμάτων στρατολογικής νομοθεσίας 
  • πληροφορίες σχετικά με τη στρατολογική κατάσταση των ενδιαφερομένων 
  • λήψη αιτήσεων και δικαιολογητικών 
  • έκδοση πιστοποιητικών, προθεσμιών κλπ. 

Οι αριθμοί κλήσεων του τηλεφωνικού κέντρου της ΥΤΥΣΥΑ είναι: 

2131501636, 2131501637, 2131501638, 213150163 και 2131501640 

Εκτιμάται από το ΓΕΕΘΑ ότι θα εξυπηρετηθούν οι εν δυνάμει νεοσύλλεκτοι.