Ως θλιβερές παραφωνίες χαρακτηρίζει η ΔΗΜΑΡ τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με τα οποία καταγράφεται μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. 

«Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, στις αποδοχές των εργαζομένων, στην καταναλωτική δαπάνη, στις κοινωνικές παροχές και αρνητική αποταμίευση.

Με αυτά τα δεδομένα οι κυβερνητικές θριαμβολογίες για την «επιτυχημένη» δημοσιονομική προσαρμογή ακούγονται ως θλιβερές παραφωνίες. Χρειάζεται άμεσα αλλαγή πολιτικής» αναφέρει η ΔΗΜΑΡ.