Για επιβεβαίωση κάνει λόγο η ΔΗΜΑΡ σχολιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής.

«Εάν η πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής αποσυνδεθεί από την προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και εάν δεν ενσωματώσει κοινωνικούς στόχους, τότε μπορεί να μετατραπεί από εργαλείο εξόδου από την κρίση σε μέρος του προβλήματος» τονίζει σε ανακοίνωσή της και προσθέτει ότι «σήμερα, η ελληνική  οικονομία πρέπει να στοχεύει: στην άμεση ενεργοποίηση της ανάπτυξης, στην γρήγορη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας και στην ενεργοποίηση διαδικασιών παραγωγικού μετασχηματισμού και ενίσχυσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων». 

«Oι ακολουθούμενες πολιτικές δεν υπηρετούν κανέναν από τους παραπάνω στόχους. Εξαντλούνται στην λογιστική διαχείριση των μακροοικονομικών μεγεθών, στην αποδιοργάνωση των αγορών εργασίας και προϊόντων, στην προστασία επιμέρους συμφερόντων και στην προσπάθεια περαιτέρω συμπίεσης του κόστους εργασίας» καταλήγει η ΔΗΜΑΡ.

TAGS