Συνάντηση θα έχει σήμερα ο Αντιπροέδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλος με μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Ο κ. Βενιζέλος, θα δεχθεί, σήμερα στις 11:00, στο Υπουργείο Εξωτερικών, μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε και Α.Δ.Ε.Δ.Υ), προκειμένου να συζητήσουν δράσεις και πρωτοβουλίες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε..