Σε γερμανό δημοσιογράφο έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 140 έγγραφα που αφορούν την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έγινε δεκτή στη νομισματική ένωση, ικανοποιώντας αίτημα που είχε καταθέσει από το 2011, γνωστοποίησε η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής Έμιλι Ο' Ρέιλι.

Έπειτα από παρέμβαση της κ. Ο' Ρέιλι, η Κομισιόν υποχρεώθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα και να του παραδώσει 140 έγγραφα που αφορούν την περίοδο, από 1η Ιανουαρίου 1999 έως και 30η Ιουνίου 2000.

«Ειδικά σε περιόδους κρίσης, είναι ζωτικής σημασίας να μπορεί η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη να καταλάβει πόσο σημαντικές είναι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους» ανέφερε η κυρία Ο' Ρέιλι από το Στρασβούργο.

Ο ρόλος των διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων πρέπει να είναι διαφανής και σαφής, προκειμένου οι Ευρωπαίοι να αντλήσουν διδάγματα για το μέλλον, τόνισε.

Ο εν λόγω δημοσιογράφος, που κατέφυγε στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή καταγγέλλοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απόκρυψη εγγράφων, είχε ζητήσει, τον Νοέμβριο του 2011, από την Κομισιόν να του δώσει όλα τα έγγραφα που αφορούσαν την περίοδο ένταξης της Ελλάδος στην ευρωζώνη.

Η Επιτροπή, αρχικά, του επέτρεψε την πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα και τον ενημέρωσε ότι θα χρειαστεί μια σημαντική ερευνητική προσπάθεια για να προσδιορισθούν και να εντοπισθούν τυχόν περαιτέρω έγγραφα, που θα ενδιέφεραν τον δημοσιογράφο και τα οποία είχαν ήδη αρχειοθετηθεί. Πρότεινε δε η Κομισιόν να στείλει την τελική της απάντηση, το αργότερο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2012.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2012, ωστόσο, ο Γερμανός δημοσιογράφος δεν είχε πάρει απάντηση και κατέφυγε στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ισχυριζόμενος ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ικανοποιήσει το αίτημά του και να του επιτρέψει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα που είχε ζητήσει.

Ύστερα από διερεύνηση των αιτίων άρνησης της Κομισιόν και τις αναγκαίες παρεμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώθηκε να συγκεντρώσει και να παραδώσει στον Γερμανό δημοσιογράφο και τα 140 σχετικά έγγραφα που είχε ζητήσει και μέσα από τα οποία γίνεται γνωστό όλο το χρονικό της ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ.